ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №20 від 01.02.17 (у редакції наказу №52 від 17.05.17
Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження селищного голови №31 від 31.01.2017 (у редакції розпорядження №172 від 17.05.2017
фінансовий відділ Новоушицької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
11000000Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
2.1010000Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
310110100910Дошкільна освiта
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-12043,17тис. гривень,у тому числі загального фонду-11071,16тис.гривень та спеціального фонду-972,01тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)

-ЗУ "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон від 21.12.2016 №1801-VIII)

-ЗУ "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-ІІІ)

- Наказ МФУ від 26.08.14№836 "Про деякі пит. запров. ПЦМ скл. та вик.місц.бюдж. "

-Наказ МФУ, МОН України від 01.06.2010 №298/519 "Про зат. Типового пер.бюдж. програм та результ.показн. Їх викон. для місц. бюдже. у гал. "Освіта" "

-Розп. селищ.голови Новоуш.с/р від 31.10.16р. №592 "Про затв. Інстр.з підгот. бюдж.запит. до проекту селищного бюджету"

-Ріш. п.ч. сесії Новоуш.с/р VII склик. від 23.12.16 №22 "Про селищ.бюдж.на 2017 р "

-Ріш.п.ч.сесії Новоуш.с/р VII склик.від 16.03.17р №2 "Про внес. змін до селищ.бюдж. на 2017р"

-Ріш.п.ч.сесії Новоуш.с/р VII склик.від 16.05.17р №2 "Про внес. змін до селищ.бюдж. на 2017р"
6. Мета бюджетної програмиНадання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
1234
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
N з/пКПКВККФКВКПідпрограма / завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондразом
1234567
110110109101011010 - Дошкільна освiта11071,16972,0112043,17
21011010Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей11071,16972,0112043,17
ВСЬОГО11071,16972,0112043,17
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКзагальний фондспеціальний фондразом
12345
ВСЬОГО0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456
10110101011010 - Дошкільна освiта
1011010Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
1011010Затрат
1011010кількість дошкільних навчальних закладівод.мережа31,00
1011010кількість групод.мережа44,00
1011010середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналуод.звіт по мережа штатів і контингентів43,00
1011010середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.звіт по мережа штатів і контингентів28,00
1011010середньорічне число штатних одиниць спеціалістівод.звіт по мережа штатів і контингентів1,50
1011010середньорічне число штатних одиниць робітниківод.звіт по мережа штатів і контингентів84,00
1011010всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)од.звіт по мережа штатів і контингентів156,75
1011010Продукту
1011010кількість дітей, що відвідують дошкільні закладиосібзвіт по мережа штатів і контингентів720,00
1011010кількість дітей від 0 до 6 роківосібоперативні дані на ДПА від 12.12.16р. №9941246,00
1011010Ефективності
1011010витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладігрн.кошторис/мережу15380,00
1011010діто-дні відвідуванняднівтабель відвідування100500,00
1011010Якості
1011010кількість днів відвідуванняод.план роботи дошкільних навчальних закдладів135,00
1011010відсоток охоплення дітей дошкільною освітоювідс.к-ть дітей які відвід.ДНЗ/на к-ть дітей від 0 до 6 років57,78
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213
ВСЬОГО0,000,000,00
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник відділу освіти, молоді та спортуВласова М.М.
(підпис)(ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Спеціаліст І категоріх фінансового відділу Новоушицької селищної радиПаустовська Г.І.
(підпис)(ініціали і прізвище)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік

Відділ освіти, молоді та спорту

"ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №34 від 21.03.17 (у редакції наказу №70 від 04.07.17)

Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №89 від 21.03.2017 (у редакції розпорядження №276 від 04.07.17)

фінансовий відділ Новоушицької селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 1000000 Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 224,42 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0 тис.гривень та спеціального фонду- 224,42 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)

- Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (Закон від 21.12.2016 №1801-VIII)

- НаказФ України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

- Рішен п.ч. сесії Новоушицької с/р VII скликання від 23.12.2016 № 22 “Про селищний бюджет на 2017 рік”

- Рішення п.ч. сесії Новоушицької с/р ради VII скликання від 16 березня 2017 року №2 ""Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік""

- Рішення п.ч. сесії Новоушицької с/р ради VII скликання від 23 червня 2017 року №10 ""Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік"""

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1016310 490 1016310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 224,42 224,42

2 1016310 Забезпечення будівництва об`єктів 0,00 22,47 22,47

3 1016310 Проектування будівництва об`єктів 0,00 27,96 27,96

4 1016310 Проектування реконструкції об`єктів 0,00 173,99 173,99

ВСЬОГО 0,00 224,42 224,42

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

ВСЬОГО 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1016310 1016310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

1016310 Забезпечення будівництва об`єктів

1016310 Затрат

1016310 обсяг будівництва (кв. м) кв. м. Проектно-коштоисна документація 23,00

1016310 Продукту

1016310 кількість об`єктів, які планується побудувати од. Проектно-кошторисна документація 1,00

1016310 Ефективності

1016310 середні витрати на будівництво одного об`єкта тис.грн. кошториси будівництв/кількість об'єктів 22,47

1016310 середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об`єкта тис.грн. коштис будівництва/обсяг будівництва 0,98

1016310 Якості

1016310 рівень готовності об`єктів будівництва відс. декларація про готовність до експлуатації об'єкта 100,00

1016310 динаміка кількості об`єктів будівництва порівняно з попереднім роком відс. акт здачі прийому виконаних робіт 100,00

1016310 динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком відс. акт здачі прийому виконаних робіт 100,00

1016310 Проектування будівництва об`єктів

1016310 Продукту

1016310 кількість проектів для будівництва об`єктів од. рішення сесії №10 від 23.06.2017 1,00

1016310 Ефективності

1016310 середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об`єкта тис.грн. кошторисна сума /кількість об'єктів 27,96

1016310 Якості

1016310 рівень готовності проектної документації будівництва об`єктів відс. акт здачі прийому виконаних робіт 100,00

1016310 Проектування реконструкції об`єктів

1016310 Продукту

1016310 кількість проектів для реконструкції об`єктів од. рішення сесії №10 від 23.06.2017, заявки на корегування та виготовлення ПКД 5,00

1016310 Ефективності

1016310 середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об`єкту тис.грн. ПКД, договір 34,79

1016310 Якості

1016310 рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів відс. акт здачі прийому виконаних робіт 100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК "Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду

" План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1016310 0,00 1489,45 1489,45 0,00 224,42 224,42 0,00 0,00 0,00

Будівництво газової та електричної теплогенераторних для Струзької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній с. Струга Новоушицького району 1016310 0,00 1452,79 1452,79 0,00 22,47 22,47 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 1452,79 1452,79 0,00 22,47 22,47 0,00 0,00 0,00

208100 На початок періоду 1016310 0,00 1452,79 1452,79 0,00 22,47 22,47 0,00 0,00 0,00 залишок спеціального фонду, що утворився на 01.01.17р

Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) проведення експертизи реконструкцію будинку дитячої творчості смт. Нова Ушиця Новоушицького району. Робочий проект (коригування) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Доходи загального фонду, передані в бюджет розвитку (спеціальний фонд)

Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) та проведення експертизи реконструкцію будинку дитячої творчості смт. Нова Ушиця Новоушицького району. Робочий проект (коригування) 1016310 0,00 28,88 28,88 0,00 22,81 22,81 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 28,88 28,88 0,00 22,81 22,81 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 28,88 28,88 0,00 22,81 22,81 0,00 0,00 0,00 кошти,залишку загального фонду, що утворилися станом на 01.01.17р передаються до бюджету розвитку(спеціального фонду)

Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) та проведення експертизи на реконструкцію приміщення їдальні під дошкільний навчальний заклад "Малятко" с. Струга Новоушицького району 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 37,59 37,59 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 37,59 37,59 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 37,59 37,59 0,00 0,00 0,00 Доходи загального фонду, передані в бюджет розвитку (спеціальний фонд)

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на будівництво блочно-модульної котельні в дошкільному навчальному закладі "Малятко" с. Струга Новоушицького району 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 27,96 27,96 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 27,96 27,96 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 27,96 27,96 0,00 0,00 0,00 Доходи загального фонду, передані в бюджет розвитку (спеціальний фонд)

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію системи опалення в дошкільному навчальному закладі "Малятко" с. Струга Новоушицького району 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 16,87 16,87 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 16,87 16,87 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 16,87 16,87 0,00 0,00 0,00 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Виготовлення проктно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту на реконструкцію системи опалення та вентиляція приміщення ФОКУ дитячо-юнацької спортивної школи 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Доходи загального фонду, передані в бюджет розвитку (спеціальний фонд)

208100 На початок періоду 1016310 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 залишок спеціального фонду, що утворився на 01.01.17р

Робочий проект на реконструкцію системи опалення з встановленням твердопаливного котла в приміщенні дошкільного навчального закладу "Альонушка" с. Пилипи-Хребтіївські Новоушицького району (коригування) 1016310 0,00 7,78 7,78 0,00 1,72 1,72 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за видами) 1016310 0,00 7,78 7,78 0,00 1,72 1,72 0,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1016310 0,00 7,78 7,78 0,00 1,72 1,72 0,00 0,00 0,00 кошти,залишку загального фонду, що утворилися станом на 01.01.17р передаються до бюджету розвитку(спеціального фонду)

ВСЬОГО 0,00 1489,45 1489,45 0,00 224,42 224,42 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Власова М.М.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Спеціаліст І категорії фінансового відділу Новоушицької селищної ради Паустовська Г.І.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 34 від 21.03.17
Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження селищного голови № 89 від 21.03.17
фінансовий відділ Новоушицької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
_____________________№____________________________
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
11000000Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
2.1010000Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
310163100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-72тис. гривень,у тому числі загального фонду-0тис.гривень та спеціального фонду-72тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)

- Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (Закон від 21.12.2016 №1801-VIII)

- НаказФ України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

- Розпорядження селищного голови Новоушицької селищної ради від 31.10.2016 року № 592 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів

до проекту селищного бюджету"

- Рішен п.ч. сесії Новоушицької с/р VII скликання від 23.12.2016 № 22 “Про селищний бюджет на 2017 рік”

- Рішення п.ч. сесії Новоушицької с/р ради VII скликання від 16 березня 2017 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програмиЗабезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
1234
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
N з/пКПКВККФКВКПідпрограма / завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондразом
1234567
110163104901016310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території0,0072,0072,00
21016310Забезпечення будівництва об`єктів0,0022,4722,47
31016310Проектування будівництва об`єктів0,0025,0025,00
41016310Проектування реконструкції об`єктів0,0024,5324,53
ВСЬОГО0,0072,0072,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКзагальний фондспеціальний фондразом
12345
ВСЬОГО0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456
10163101016310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
1016310Забезпечення будівництва об`єктів
1016310Затрат
1016310обсяг будівництва (кв. м)кв. м.Проектно-коштоисна документація23,00
1016310Продукту
1016310кількість об`єктів, які планується побудуватиод.Проектно-кошторисна документація1,00
1016310Ефективності
1016310середні витрати на будівництво одного об`єктатис.грн.кошториси будівництв/кількість об'єктів22,47
1016310середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об`єктатис.грн.коштис будівництва/обсяг будівництва0,98
1016310Якості
1016310рівень готовності об`єктів будівництвавідс.декларація про готовність до експлуатації об'єкта100,00
1016310динаміка кількості об`єктів будівництва порівняно з попереднім рокомвідс.акт здачі прийому виконаних робіт100,00
1016310динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім рокомвідс.акт здачі прийому виконаних робіт100,00
1016310Проектування будівництва об`єктів
1016310Продукту
1016310кількість проектів для будівництва об`єктівод.рішення сесії №2 від 16.03.20171,00
1016310Ефективності
1016310середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об`єктатис.грн.кошторисна сума /кількість об'єктів25,00
1016310Якості
1016310рівень готовності проектної документації будівництва об`єктіввідс.акт здачі прийому виконаних робіт100,00
1016310Проектування реконструкції об`єктів
1016310Продукту
1016310кількість проектів для реконструкції об`єктівод.рішення сесії №2 від 16.03.2017, заявки на корегування2,00
1016310Ефективності
1016310середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об`єктутис.грн.ПКД, договір12,27
1016310Якості
1016310рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктіввідс.акт здачі прийому виконаних робіт100,00
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території10163100,001489,451489,450,0072,0072,000,000,000,00
Будівництво теплогенераторної ЗОШ с. Струга10163100,001452,791452,790,0022,4722,470,000,000,00
Інші джерела фінансування (за видами)10163100,001452,791452,790,0022,4722,470,000,000,00
208100На початок періоду10163100,001452,791452,790,0022,4722,470,000,000,00залишок спеціального фонду, що утворився на 01.01.17р
ПКД на твердопаливний котел ФОК10163100,000,000,000,0025,0025,000,000,000,00
Інші джерела фінансування (за видами)10163100,000,000,000,0025,0025,000,000,000,00
208100На початок періоду10163100,000,000,000,0025,0025,000,000,000,00залишок спеціального фонду, що утворився на 01.01.17р
Реконструкція БДТ смт. Нова Ушиця10163100,0028,8828,880,0022,8122,810,000,000,00
Інші джерела фінансування (за видами)10163100,0028,8828,880,0022,8122,810,000,000,00
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)10163100,0028,8828,880,0022,8122,810,000,000,00кошти,залишку загального фонду, що утворилися станом на 01.01.17р передаються до бюджету розвитку(спеціального фонду)
Реконструкція ДНЗ с. П.Хребтіївські10163100,007,787,780,001,721,720,000,000,00
Інші джерела фінансування (за видами)10163100,007,787,780,001,721,720,000,000,00
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)10163100,007,787,780,001,721,720,000,000,00кошти,залишку загального фонду, що утворилися станом на 01.01.17р передаються до бюджету розвитку(спеціального фонду)
ВСЬОГО0,001489,451489,450,0072,0072,000,000,000,00
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник відділу освіти, молоді та спортуВласова М.М.
(підпис)(ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Спеціаліст І категорії фінансового відділу Новоушицької селищної радиПаустовська Г.І.
(підпис)(ініціали і прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 20 від 01.02.2017
Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження селищного голови № 39 від 01.02. 2017
Новоушицька селищна рада
(найменування місцевого фінансового органу)
_____________________№____________________________
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
11000000Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
2.1010000Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
31015030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-700,26тис. гривень,у тому числі загального фонду-698,96тис.гривень та спеціального фонду-1,3тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)

- Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (Закон від 21.12.2016 №1801-VIII)

- НаказФ України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

- Наказ МФ України МОН, молоді та спорту України від 19.11.2012 №1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм у галузі "Фізична культура і спорт""

- Розпорядження селищного голови Новоушицької селищної ради від 31.10.2016 року № 592 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів

до проекту селищного бюджету"

- Рішення позачергової сесії Новоушицької селищної ради VII скликання від 23.12.2016 № 22 “Про селищний бюджет на 2017 рік”
6. Мета бюджетної програмиСтворення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
1234
11015031810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
N з/пКПКВККФКВКПідпрограма / завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондразом
1234567
110150318101015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл698,961,30700,26
21015031Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами698,961,30700,26
ВСЬОГО698,961,30700,26
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКзагальний фондспеціальний фондразом
12345
ВСЬОГО0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456
10150311015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1015031Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1015031Затрат
1015031кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.од.звіт по мережі штатах і контингентах1,00
1015031обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,грн.кошторис700,26
1015031кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,осібштатний розпис11,00
1015031у тому числі тренерів, осіб.осібштатний розпис6,00
1015031Продукту
1015031середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осібосібмережа ДЮСШ248,00
1015031кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осібосібзаявки на регіональні змагання18,00
1015031кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.од.0,00
1015031Ефективності
1015031середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грнгрн.кошторис/на штатний розпис63541,82
1015031середньомісячна заробітнаплата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;грн.видатки на заробітну плату/штатний розпис/123640,15
1015031середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грнгрн.кошторис/ к-ть учнів2818,39
1015031середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грнгрн.0,00
1015031Якості
1015031середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грнгрн.видатки на відрядження/к-ть учнів у регіональних змаганнях555,55
1015031кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осібосібпосвідчення6,00
1015031кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осібосібдипломи6,00
1015031динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %відс.розрахункові дані к-ть дітей до минулого року0,00
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213
ВСЬОГО0,000,000,00
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник відділу освіти, молоді та спортуВласова М.М.
(підпис)(ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу освіти, молоді та спортуВласова М.М.
(підпис)(ініціали і прізвище)

Новоушицької районної державної адміністрації

код ЄДРПОУ 02146825

Предмет закупівлі КодКЕКВ(для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2 2210 884540,00 грн. з ПДВ (вісімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот сорок гривень, 00 коп) Відкриті торги грудень 2015 року – січень 2016 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2016 рік
Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 2273 1845000,00 грн. з ПДВ (один мільйон вісімсот сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2015 року – січень 2016 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2016 рік
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1 2274 2409014,04 грн. з ПДВ (два мільйони чотириста дев’ять тисяч чотирнадцять гривень 04 коп. ) Переговорна процедура закупівлі грудень 2015 року – січень 2016 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2016 рік
Вугілля кам’яне, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 05.10.1 2275 1237 500,00 грн. з ПДВ (один мільйон двісті тридцять сім тисяч п’ятсот гривень, 00 коп) Відкриті торги квітень 2015 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2016 рік

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «01» грудня 2015 року протокол № _1____.

Голова комітету з конкурсних торгів ___________ Чорний Г.О.

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___________ Якубовська Л.Г
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

(зі змінами)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

(зі змінами 2)

на 2015 рік

Відділ освіти, молоді та спорту

Новоушицької районної державної адміністрації

код ЄДРПОУ 02146825

Предмет закупівлі КодКЕКВ(для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2 2210 596010,00 грн. з ПДВ (п’ятсот дев’яносто шість тисяч десять гривень, 00 коп) Відкриті торги грудень 2014 року – січень 2015 року
Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 2273 1520000,00 грн. з ПДВ (один мільйон п’ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014 року – січень 2015 року
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1 2274 700 662,12 грн. з ПДВ (сімсот тисяч шістсот шістдесят дві гривні 12 коп. ) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014 року – січень 2015 року
Вугілля кам’яне, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 05.10.1 2275 1355 070,00 грн. з ПДВ (один мільйон триста п’ятьдесят п’ять тисяч сімдесят, 00 коп) Відкриті торги квітень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «19» серпня 2015 року протокол № _25____.

Голова комітету з конкурсних торгів ___________ Чорний Г.О.

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___________ Якубовська Л.Г

на 2015 рік

Відділ освіти, молоді та спорту

Новоушицької районної державної адміністрації

код ЄДРПОУ 02146825

Предмет закупівлі КодКЕКВ(для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2 2210 596010,00 грн. з ПДВ (п’ятсот дев’яносто шість тисяч десять гривень, 00 коп) Відкриті торги грудень 2014 року – січень 2015 року
Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 2273 1520000,00 грн. з ПДВ (один мільйон п’ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014 року – січень 2015 року
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1 2274 1977321,12 грн. з ПДВ (один мільйон де’ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять одна гривня 12 коп. ) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014 року – січень 2015 року
Вугілля кам’яне, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 05.10.1 2275 1355 070,00 грн. з ПДВ (один мільйон триста п’ятьдесят п’ять тисяч сімдесят, 00 коп) Відкриті торги квітень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «10» червня 2015 року протокол № _20____.

Голова комітету з конкурсних торгів ___________ Чорний Г.О.

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___________ Якубовська Л.Г

РІЧНИЙ ПЛАН
державних закупівель із змінами на 2015 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Відділ освіти, молоді та спорту

Новоушицької районної державної адміністрації

код ЄДРПОУ 02146825

Предмет закупівлі КодКЕКВ(для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2 2210 884540,00 грн. з ПДВ (вісімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот сорок гривень, 00 коп) Відкриті торги грудень 2014 року – січень 2015 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік
Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 2273 1520000,00 грн. з ПДВ (один мільйон п’ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014 року – січень 2015 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1 2274 1977321,12 грн. з ПДВ (один мільйон де’ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять одна гривня 12 коп. ) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014 року – січень 2015 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік
Вугілля кам’яне, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 05.10.1 2275 1355 070,00 грн. з ПДВ (один мільйон триста п’ятьдесят п’ять тисяч сімдесят, 00 коп) Відкриті торги квітень 2015 року Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «08» грудня 2014 року протокол № _1____.

Голова комітету з конкурсних торгів ___________ Чорний Г.О.

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів ___________ Якубовська Л.Г

Кiлькiсть переглядiв: 755

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.